INTRODUCTIE

De stichting Herstelcirkels biedt verschillende mogelijkheden om kennis te maken met herstelcirkels en herstelsystemen.
Voor deze activiteiten vragen wij een vrijwillige donatie aan de stichting Herstelcirkels om het gedachtegoed verder te verspreiden.
Neem contact op als je meer wilt weten. (LEES MEER onder Contact)

Informatiebijeenkomsten
Op verzoek geven wij (interactieve) presentaties en lezingen over herstelcirkels, desgewenst met een demonstratie van een herstelcirkel.

Introductie workshops
Op verzoek geven wij introductie workshops waar je kennismaakt met de werking van de cirkel en, als je dat wilt, je eerste schreden zet als begeleider.

BEGELEIDEN VAN HERSTELCIRKELS 

en

INSTALLATIE VAN HERSTELSYSTEMEN

Naast de informatieve activiteiten van de stichting, geven verschillende mensen die geschoold zijn in herstelcirkels workshops en trainingen via hun eigen bedrijven. Dat kunnen zowel bestuursleden van de stichting Herstelcirkels zijn, als anderen die zich al langer met herstelcirkels bezig houden. (LEES MEER onder Wie zijn Wij)

Het gaat om de volgende werkvormen, in overleg nader vorm te geven:

"Inzicht in je conflict" workshops
Wij organiseren workshops waar je een op dat moment bij jou levend conflict in een herstelcirkel kunt inbrengen, zodat je meer zicht krijgt op wat er in dat conflict speelt en wat je eigen rol daarin is.

Begeleiding van Herstelcirkels
Ervaren begeleiders zijn beschikbaar voor het geval er (in de eigen kring) geen begeleider gevonden kan worden.

Herstelsystemen invoeren
Wij bieden begeleiding bij het invoeren van een herstelsysteem in diverse organisaties en gemeenschappen.

Trainingen
Op verzoek geven wij trainingen over de organisatorische en inhoudelijke aspecten van het opzetten en onderhouden van een herstelsysteem.

Opleiding begeleiders
Wij geven meerdaagse cursussen voor begeleiders.

Intervisie
Wij helpen intervisie voor begeleiders op aanvraag opstarten.

 

Tarieven
Een vergoeding voor uren en reiskosten wordt in gezamenlijk overleg vastgesteld. Na afloop van het traject kunt u desgewenst een extra waarderingsbijdrage geven. 

OEFENGROEPEN
Er zijn oefengroepen op verschillende locaties. Begeleiders of zij die dat willen worden, kunnen daar in oefencirkels vaardigheden aanleren, onderhouden en uitbreiden.

Klik op de locatie voor meer informatie:

Amsterdam

Den Bosch

Utrecht en omstreken (Groenekan en Stichtse Vecht)