Herstelcirkels, omarmen het conflict

Herstelcirkels: wat zijn dat?
‘Herstel’ staat voor een nieuwe balans na een conflict. ‘Cirkels’ staat voor een gesprek waarin er eindelijk echt naar je wordt geluisterd en jij ook echt luistert. Herstelcirkels helpen om medemenselijkheid terug te vinden.

Het is niet moeilijk elkaars menselijkheid te zien wanneer alles pais en vree is. Maar bij een oplopende ruzie lijkt de ander soms wel een monster. De oorzaak van het ‘vastlopen’ in een conflict is meestal dat je niet meer open staat voor elkaar. Dáárdoor vind je geen zinnig antwoord op de situatie, niet andersom…

Iedereen die direct betrokken is bij het conflict wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de herstelcirkel. Doordat een ieder zich uitspreekt én zich gehoord voelt, ontstaat ruimte om te doen wat nodig is, zodat je samen verder kunt.

De kracht van deze benadering heeft zich keer op keer bewezen. De dialoogvorm van herstelcirkels leidt tot snellere duidelijkheid, lagere conflictkosten, betere verhoudingen. Er is alleen wel moed voor nodig om de stap te zetten. Als je midden in een conflict zit, kun je je bijna niet voorstellen dat er een uitweg is zonder een lange en pijnlijke strijd. En dat het heftig verdedigen van je positie helemaal niet nodig is. De afstand tot de ander lijkt duizend mijlen, dus je begint niet te lopen. Ga je het toch aan, dan zal je verbaasd staan hoe kort de weg kan zijn... (LEES MEER onder Herstelcirkels, hier vind je ook een videoanimatie van het proces)

De stichting Herstelcirkels heeft als drijfveer het gedachtengoed achter Herstelcirkels te verspreiden en om zichtbaar te maken hoe je die korte weg kunt vinden, uit het conflict en terug naar elkaar.  Wij hebben de kennis en ervaring in huis om je te laten ervaren hoe het ánders kan in conflictsituaties. We laten je dit graag ontdekken in een veilige omgeving. We kunnen je ook vertrouwd maken met het begeleiden van herstelcirkels. We komen graag in je organisatie, op je school of in je sportclub om samen te onderzoeken hoe jullie met conflicten omgaan en of dat beter kan.  (LEES MEER onder Wie zijn Wij)