Quotes van deelnemers

 

Terugkoppeling van twee deelnemers aan een Herstelcirkel

“ik was erg benieuwd hoe ons gesprek zou gaan verlopen. Ik had iets dergelijks nog nooit meegemaakt. Mijn reden om mee te doen was een dubbele: enerzijds wilde ik wel eens zien hoe jullie het gingen aanpakken en anderzijds wilde ik ook af van mijn boosheid/ onrust. Bij het intake gesprek werd ik al getroffen door jullie oprechte interesse en het oordeel loos luisteren.  Iets wat ik zelf ook tracht toe te passen, maar wat niet altijd lukt. Tijdens de herstelkring zelf was ik, in eerste instantie, erg gespannen.  Maar gedurende het gesprek en jullie begeleiding viel dat weg.  Ik voelde me gehoord en gerespecteerd.  De spanning is nu weg. bedankt !”

“Tijdens het voorgesprek ben ik bij een oude angst terecht gekomen, die ik heel goed had weggestopt. Dat was enorm helend. Het was of ik een stuk van mezelf terugvond dat ik kwijt was geraakt. Een paar keer wilde ik sneller gaan en werd ik teruggefloten. Eén stap tegelijk. Alleen in echt contact kan er een volgende stap worden gezet.  De kwaliteit van jullie luisteren en de enorme ruimte om te kunnen onderzoeken wat er precies geraakt wordt, maakt diepe heling mogelijk. Achteraf kon ik het hele proces dat tot het conflict heeft geleid en wat mijn rol daarin was geweest zien.  Alle puzzelstukjes vielen op hun plek toen ik eenmaal van binnen rustig was geworden. Dankzij Herstelcirkels Nederland kan ik deze hele gebeurtenis nu zien als een grote levensles waar ik sterker door ben geworden. Heel veel dank daarvoor!!”

 

Terugkoppeling van deelnemers aan een Herstelcirkel bij een basisschool

van de meiden in groep 8:

“Ik zelf vond de kring helemaal niet leuk, maar het heeft uiteindelijk  wel geholpen. Door met elkaar te praten en elkaar begrijpen kunnen we elkaar ook niet niet begrijpen.  Het gaat goed in de klas. Als we een probleempje hebben of een conflict of gewoon iets waar we over willen praten, gaan we in een kring zitten en praten we net zoals in “ de kring”. Daardoor is het ( bijna) altijd in 1 gesprek opgelost! De time-out gaat ook goed. We gebruiken het als we tijd nodig hebben en als het weer goed gaat kunnen we weer met elkaar omgaan. Dus bedankt! Groetjes”

“We hebben elkaar beter leren te begrijpen.”

 “We (de meiden) kunnen kleine conflicten zelf oplossen, we worden minder snel boos en spreken problemen uit.”
 
Van de leerkrachten:
“Het heeft ons handvaten gegeven om conflicten met kinderen beter bespreekbaar te maken.”
 “We hebben meer inzicht gekregen wat er echt speelt en daardoor begrijpen we nu beter hoe het voor de kinderen is/was.”
 
En van de directeur:
“Wat kun je je als directeur machteloos voelen als het niet goed gaat in een groep. De roep om “ hard ingrijpen”  (lees: met dit kind, deze kinderen kunnen we niet verder) kwam van alle kanten.  Hard ingrijpen zou betekenen dat je kinderen buitensluit. En dat is het laatste wat ik zou willen.  Anderzijds is de verantwoordelijkheid groot: zorgen dat kinderen een fijne schooltijd hebben en zorgen dat de leerkrachten gezond blijven… ga er maar aanstaan als het conflict of de situatie zo ernstig is.
Door de inzet van de herstelcirkels is het gelukt om moelijke situatie het hoofd te bieden. Voor mijn gevoel heeft het geleid tot een echte oplossing, waarbij er wederzijds begrip is ontstaan. Tussen de kinderen onderling… dat was echt nodig. Maar ook tussen ouders en school. En tussen leerkracht en klas. En tussen team en directeur. Een heel mooi proces, waar iedereen sterker uit tevoorschijn is gekomen. En dat hadden we niet durven hopen 3 maanden geleden!”
 

 

Terugkoppeling van een deelnemer aan een herstelcirkel

“Het werken met de herstelcirkel-procedure heeft mij een bijzonder inzicht gegeven. Namelijk dat als er gefaciliteerd wordt dat de betrokkenen zich echt gehoord kunnen voelen, er van nature een moment komt om de situatie weer rond te maken. Dit weer rond willen maken, is blijkbaar een menselijke behoefte die soms alleen wacht op wat ruimte.”

 

Training en Herstelcirkel bij Perspectivity Nederland
‘Herstelcirkels, het belang van je gehoord voelen’:

In samenwerking met Stichting Herstelcirkels organiseerde Perspectivity (www.perspectivity.org) een facilitatortraining voor haar netwerkleden, consultants en andere geïnteresseerden. Tijdens deze tweedaagse werd intensief geoefend en geworsteld met de uitdagingen van het begeleiden van dit proces. De semi-simulated cirkels leverden prachtige voorbeelden op van nieuwe inzichten van de conflictpartijen in hun conflict. En wij ervoeren samen de diepe betekenis van het hervinden van medemenselijkheid. 
Een betekenisvolle ervaring voor ieder die erbij was.
x

Training Restorative Circles

“Het was goed om de kracht van de herstelcirkels te kunnen voelen, niet enkel rationeel te weten dat het werkt maar te kunnen ervaren dat het werkt.” Ongeveer een jaar later is er een Herstelcirkel gehouden bij Perspectivity.
Over de uitwerking daarvan hoort u meer in deze video:

 

Film door Carolyn Davies

THE FILM:
Raamro Aakha Ma
(In the Eyes of the Good):
Supporting the peace process in Nepal with
Nonviolent Communication Training
and Restorative Dialogue
“This documentary tells the story of former Maoist combatants, conflict victims, and government officials engaging in a restorative dialogue, following the aftermath of the 10-years armed conflict in Nepal. It shows what can happen when people are able to connect with one another across divides, beyond fear, stereotypes, and enemy images. The Nonviolent Communication training including the restorative dialogue, was organized by ZFD peacebuilding advisor Jeannine Suurmond, together with partner organization Pro Public. The goal was to offer those involved with the transitional justice process in Nepal an opportunity to experience a restorative dialogue first hand. The documentary was produced in order to support the various parties to the formal Truth and Reconciliation process in Nepal and to raise awareness about Nonviolent Communication and restorative dialogue as tools for healing, reconciliation, and justice. “
YouTube Link to the Film: 
https://youtu.be/RqA2OydkXgg