Online Oefengroep begeleiders herstelcirkels

De Online Oefengroep komt gemiddeld één keer per maand online bij elkaar.

Voorlopig kiezen we voor de tweede dinsdag van de maand van 19:30 - 21-30 uur.  Inloggen om19.30 en start exact om 19.30.

- Data 2024
De eerste datum in 2024 is 13 februari. De andere data volgen nog.

- graag aanmelden bij Joris Rademakers op jorisrad(at)icloud.com.

- vrijwillige bijdragen (een indicatie is € 5 per avond) kunnen worden overgemaakt naar:
Jannie Kieft  (bestuurslid St. Herstelcirkels Nederland), rekeningnummer NL42INGB0003472446 onder vermelding van: 'oefengroep Utrecht e.o. + jouw naam'.
- n.b. bij mail (at) vervangen door @