Online Oefengroep begeleiders herstelcirkels

De Online Oefengroep komt gemiddeld één keer per maand online bij elkaar.

- Data 2023
Op de laatste woensdag van de maand steeds van 20 - 21.30 uur:
25 januari, 22 februari, 29 maart, 26 april, 31 mei, 28 juni, 27 september, 25 oktober, 29 november en 27 december

- graag aanmelden bij Anke van Mourik, bereikbaar op:
regenboogtrainingen (at) gmail.com

- vrijwillige bijdragen (een indicatie is € 10 per avond) kunnen worden overgemaakt naar:
Carla Houben te Amsterdam (bestuurslid St. Herstelcirkels Nederland), rekeningnummer NL97 TRIO 0784 8084 14, onder vermelding van: 'oefengroep Utrecht e.o. + jouw naam'
n.b. bij mail (at) vervangen door @