Missie

Wij zijn een groep gepassioneerde mensen die allemaal op onze eigen manier zijn aangelopen tegen de beperkingen van de gebruikelijke manieren van conflictoplossing. Wij willen dat medemenselijkheid, ook in conflicten, voorop staat en dat de manier waarop we met conflicten omgaan in de eerste plaats de menselijkheid terugbrengt.
Wij hebben in 2013 de grondslag gelegd voor de stichting Herstelcirkels, in de overtuiging dat:
• medemenselijkheid een basisbehoefte is die bij iedereen leeft
• conflicthantering die aan die behoefte tegemoet komt bevredigende en duurzame resultaten geeft
• iedereen die dat wil, kan leren om op deze herstelgerichte manier met conflicten om te gaan
• wij door velen dit proces te laten ervaren, een menselijker conflicthantering in de samenleving bevorderen.
Daarbij hebben wij een lerende houding: we zijn nieuwsgierig naar hoe het bij jullie gaat, wat werkt en wat niet en hoe jullie het anders zouden willen. We hebben richtlijnen, maar passen niet een star model toe. Het gaat erom samen te ontdekken wat de mogelijkheden voor conflicthantering zijn in jullie eigen kring. De stichting Herstelcirkels laat je graag kennismaken met deze inspirerende, ‘omarmende’ benadering van conflicten.

De stichting Herstelcirkels is opgericht in 2015.

De verschillende activiteiten vind je onder Activiteiten.

Download hier de Flyer Herstelcirkels. Met dank aan Monique Hoogakker  voor het sponsoren van de flyer.

De inhoudelijk jaarverslagen vind je hier:

HC Jaarverslag 2022

HC Jaarverslag 2021

HC Jaarverslag 2020

HC Jaarverslag 2019

HC Jaarverslag 2018

HC Jaarverslag 2017

HC Jaarverslag 2016

HC Jaarverslag 2015

De jaarrekeningen vind je hier:

HC Jaarrekening 2022

HC Jaarrekening 2021

HC Jaarrekening 2020

HC Jaarrekening 2019   

HC Jaarrekening 2018

HC Jaarrekening 2017

HC Jaarrekening 2016

HC Jaarrekening 2015

Het Privacy Reglement vind je hier:

Privacy Reglement Stichting Herstelcirkels

 

Wie zijn wij?

Afbeelding - versie 2

Carla Houben
carla.houben (at) mintmediations.nl

Toen ik voor het eerst in aanraking kwam met herstelcirkels van Dominic Barter, werd ik meteen getroffen. Hier gebeurt iets dat ik nog nooit eerder heb meegemaakt! Mensen krijgen de kans zich helemaal te uiten, en bereiken daardoor steeds diepere lagen, worden sterker en duidelijker en komen tot inzichten over zichzelf en de ander. Zo wordt de weg bereid voor een totaal hernieuwd gesprek, met nieuwe keuzes en perspectief. En dat werkt door, al vanaf de eerste stappen. De begeleider is dienstbaar aan dit proces: rustig helder water geeft de zuiverste weerspiegeling. In herstelcirkels komen we samen tot de kern. Zie ook: www.mintmediations.nl

ο

Jannie Kieft
Jgkieft (at) gmail.com

Mijn eerste kennismaking met Restorative Circles, in 2011 tijdens een twee-daagse met Dominic Barter in Amsterdam, heeft een vlam in mij ontstoken die sindsdien niet meer is gedoofd. Als mediator maak ik keer op keer mee hoe het beeld dat mensen van elkaar hebben vervormd is geraakt tijdens een conflict en hoezeer ze elkaar mis-verstaan. Er lijkt sprake van een vicieuze cirkel waarin mensen elkaar niet meer kunnen zien en horen zolang ze zichzelf niet gezien en gehoord voelen. Herstelcirkels doorbreekt die vicieuze cirkel. In plaats van de gebruikelijke dynamiek van aanval en verdediging hoef je even niet te reageren op de ander. Je hoeft alleen maar heel goed te luisteren. Dat kan je, omdat je weet dat er ook naar jou geluisterd zal worden en dat ook jij de gelegenheid krijgt om te zeggen wat echt belangrijk voor je is. Ik geef het vuur graag door! Zie ook www.kieftmediation.nl.

ο

Anke van Mourik
Regenboogtrainingen (at) gmail.com

Als conflictvermijder ben ik op zoek gegaan naar een strategie om meningsverschillen en ruzies naar ieders tevredenheid op te lossen. Geweldloze Communicatie, ontwikkeld door Marshall Rosenberg bracht mij een eind in de goede richting door gevoelens en behoeften te erkennen. Dominic Barter gaat voor mij nog een stapje verder, door iedereen de mogelijkheid te geven om een positieve bijdrage te leveren aan een conflict en zo mogelijk, een oplossing te vinden en op een nieuwe manier verder te kunnen. Tijdens het oefenen en begeleiden van de herstelcirkels in de afgelopen 5 jaar, heb ik ervaren dat HC méér is dan het vinden van een oplossing om uit de impasse van een conflict te komen; er is groei in begrip, bewustzijn en aanvaarding van alles wat leeft bij de deelnemers van een herstelcirkel. Dit maakt dat ik enthousiast ben om HC te blijven oefenen, door te geven en ondersteuning te geven aan conflicten van anderen. Het geeft mij innerlijke vrede en dit wens ik een ieder toe.

ο

n.b. bij mailadressen (at) vervangen door @

ο