Oefengroep Amsterdam begeleiders herstelcirkels

- op dinsdagavonden van 19.15 - 22.00 uur (meestal de eerste dinsdag van de maand)

- bij Leger des Heils Oost, Derde Oosterparkstraat 271, 1092 EA Amsterdam

- data 2024:
9 januari - 6 februari - 5 maart  - 2 april  - 7 mei  - 4 juni  - 2 juli  - 3 september - 1 oktober - 5 november - 3 december.

- aanmelden bij Carla Houben (op dit moment is er een wachtlijst), bereikbaar op:
carla.houben (at) mintmediations.nl
n.b. bij mail (at) vervangen door @

- vrijwillige bijdragen (een indicatie is € 10 per avond; minimaal € 6,50 ivm huur ruimte) kunnen worden overgemaakt naar:
Carla Houben te Amsterdam (bestuurslid St. Herstelcirkels Nederland), rekeningnummer NL97 TRIO 0784 8084 14, onder vermelding van: 'oefengroep Amsterdam + jouw naam'