Oefengroep Amsterdam begeleiders herstelcirkels

- op dinsdagavonden van 19.15 - 22.00 uur (meestal de eerste dinsdag van de maand)

- bij Leger des Heils, Derde Oosterparkstraat 334, 1092 SC Amsterdam

- data 2023:
10 januari -  7 februari - 7 maart - 4 april - 9 mei - 6 juni - 4 juli - 5 september - 3 oktober - 7 november - 12 december

- aanmelden bij Carla Houben (op dit moment is er een wachtlijst), bereikbaar op:
carla.houben (at) mintmediations.nl
n.b. bij mail (at) vervangen door @

- vrijwillige bijdragen (een indicatie is € 10 per avond; minimaal € 6,50 ivm huur ruimte) kunnen worden overgemaakt naar:
Carla Houben te Amsterdam (bestuurslid St. Herstelcirkels Nederland), rekeningnummer NL97 TRIO 0784 8084 14, onder vermelding van: 'oefengroep Amsterdam + jouw naam'